Eddi opastaa soteammattilaisia edunvalvonnan viidakossa

Senioritalous luo monenlaisia mahdollisuuksia yrittäjille. Hämeenlinnalaisen Tiina Kuopanportin yritykset ovat oiva esimerkki siitä, kuinka käytännön ongelmat voi kääntää liiketoimintamahdollisuuksiksi. Tiina osallistui keväällä 2021 BSR Interreg Osiriksen Innovaatio-ohjelmaan Taitekohta -yrityksellään, mutta jo ohjelman aikana käynnisti lisäksi uuden osakeyhtiön yhdessä parin osakaskumppanin kanssa.

Navigointia edunvalvonnan viidakossa

Tiina on pitkällä hoiva-alan urallaan huomannut, kuinka vaikeaa vanhus- ja vammaispalvelun ammattilaisille on hallita edunvalvonnan mutkikasta lupaviidakkoa. Myös vanhuksen ja muistisairaan henkilön kykyä asioidensa hoitamiseen on joskus vaikea arvioida. Hoitohenkilöstöllä ei ole kiireisessä työssään aina aikaa lähteä soittelemaan ja selvittelemään eri kanavista asiakkaan edunvalvonnan tilannetta. Tähän käytännön tarpeeseen Tiina on rakentanut EDDIn eli edunvalvonnan digitaalisen palveluohjaajan.

EDDIssä on vaiheittainen, moniin eri muuttujiin perustuva kysymyspatteristo, joka johdattaa soteammattilaisen ”päätepysäkille” eli kertoo, missä vaiheessa asiakkaan kohdalla mennään. Samalla EDDI antaa tulostettavan toimenpide-ehdotuksen, joka kertoo, voiko esimerkiksi lähteä laatimaan edunvalvontavaltuutusta, vai mennäänkö holhoustoimilain puolelle.

Kaikkiaan EDDI sisältää 16 eri ratkaisuvaihtoehtoja, mikä osaltaan kertoo siitä, kuinka haasteellista selvitystyö on aiemmin ollut. EDDIen avulla prosessi etenee tuntien sijasta minuuteissa, eikä hoitaja enää joudu itse selvittelemään useista eri luukuista, mikä olisi oikea toimintatapa. Yrittäjät toteavatkin, että EDDI on ikään kuin hoitajan taskussa kulkeva selkokielinen edunvalvonta-juristi.

Asiakaskohderyhmän määrittely

Tiinan mukaan EDDI-palvelun kehitysprosessissa vaikeinta on ollut hahmottaa, kenelle EDDI tarkalleen on suunnattava: kuka esimerkiksi tekee päätöksen ohjelman hankkimisesta. Myös hinnoitteluperusteet mietityttivät ja osviittaa niihin haettiin vastaavan tyyppisistä palveluista ja mobiiliapplikaatioista. Ovathan esimerkiksi julkisen sektorin sotehankinnat yleensä tiukasti kilpailutettuja ja ostajat harkitsevaisia uusia hankintoja tehdessään. Julkisen sektorin ohella yksityinen sotepuoli tulee olemaan myös tärkeä asiakaskohderyhmä.

Markkinoinnissa on huomioitava ammattiostajien lisäksi myös käyttäjät, eli soteammattilaiset sekä näiden loppuasiakkaat ja muut kontaktiverkostot, kuten vanhukset ja näiden omaiset. EDDIstä onkin alusta alkaen rakennettu selkokielistä ja saavutettavaa ohjelmaa. EDDIstä saa ohjeet käyttöön myös eri kieliversioilla. Suomen- ja ruotsinkielisten asiakkaiden lisäksi Suomessa on jo paljon maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka EDDIssä on huomioitu.

Testiryhmän valinta ja yhteistyökumppanit

EDDIn testiryhmänä toimivat ikäihmisten palveluohjaajat ympäri Suomea. Tiina kertoo, että testaajat löytyivät kätevästi Facebookin avulla. Tärkeinä kumppaneina koko kehitysvaiheen ajan ovat olleet ammattitaitoiset ja kehityshakuiset koodarit. Yrityskumppaneikseen Tiina on saanut lakimies, OTM Vesa Anttilan sekä oikeusmuotoilija, tradenomi Kaisa Aaltosen. Selvää on, että tällä palvelulla on kasvavaa tarvetta ikääntyvässä Suomessa.

#taitekohta #EDDI #senioritalous #bsrinterregosiris #muistisairaus #palveluohjaus #sote #lähihoitaja #oikeusmuotoilu #edunvalvonta

Tekstin kirjoittaja Leena Lemola