Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet:

Define Finland – Puolustusalan innovaatiot uuden kasvun moottorina -hankkeeseen.

Lue uutinen hankkeesta täältä.

 

Elämykset esiin – elämystaloudesta kasvua matkailuun Kanta-Hämeen maakunnan hanke 1.1.2024–31.12.2025

Elämykset esiin – elämystaloudesta kasvua matkailuun on Kanta-Hämeen maakunnan hanke, jossa lähdetään edistämään maaseudun elämystoimijoiden liiketoiminta- ja digiosaamista. Hankkeen avulla tuodaan toimijoille tietoa liiketoiminnan kehittämisestä, digitaalisten alustojen merkityksestä ja vaihtoehdoista, sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksista.

 

Keskustan kehittämishanke Rieha

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy (RTOY) ja Riihimäen kaupunki ovat käynnistäneet kaupunkikeskustan elävöittämishankkeen, joka kantaa nimeä Rieha. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Riihimäen keskustan kilpailukykyä ja vetovoimaa niin liiketoiminnan, matkailun ja asumisen näkökulmasta. Hankkeessa kaupunkikeskustalla tarkoitetaan Hämeenkadun ja asemanseudun ympäristöä palveluineen. Hanke kestää vuoden 2024 loppuun

 

Rahoitusagentti-pilottihanke

Forssan Yrityskehitys Oy, Linnan Kehitys Oy ja Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy käynnistävät yhdessä pilottihankkeen, jossa kokenut rahoitusasiantuntija kartoittaa Kanta-Hämeen yrityksille ja kunnille sopivia EU-ohjelmia ja EU:ssa haettavaksi avautuvia rahoituksia. Hämeen maakuntahallitus myönsi Rahoitusagentti-hankkeelle 178 562 euron Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)-rahoituksen. Pilottihankkeen toteutusaika on 1.3.2024–28.2.2026. Lue uutinen hankkeesta.

 

Viimeksi päättyneet hankkeet:

Osiris – Smart Silver Economy

Hankkeen toteutusaika 1.1.2019–31.12.2021

Edistää senioritaloutta Itämeren maiden alueella.
EU-rahoitteisen BSR Interreg Osiris -hankkeen (2019–2021) päätavoitteena on edistää senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella. Hankkeessa esimerkiksi pyritään parantamaan eri innovaatiotoimijoiden valmiuksia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä digitalisaatiota hyödyntämällä. Suomessa hankkeen fokuksessa on ikäihmisten tarpeita tunnistavien älykkäiden asuinympäristöjen kehittäminen.
Oririksen toimijoita on Suomen lisäksi Tanskasta, Venäjältä, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Suomessa hankevetureina toimivat Hämeen Ammattikorkeakoulu ja Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy. Mukana ovat myös Hämeen liitto, Hämeen Yrittäjät, Forssan Yrityskehitys Oy ja Upgraded. Hankemaiden toimijat edustavat julkista ja yrityssektoria, akateemista maailmaa ja senioreja.
Hankkeessa on mm. selvitelty Itämeren alueen markkinoita ja niihin liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Raportti on luettavissa linkistä: https://bit.ly/3bRW27n.  Hankkeessa järjestetään säännöllisesti työpajoja, joissa selvitellään seniorien odotuksia uusille tuotteille ja palveluille, yrittäjien tuotekehitystä koskevia tarpeita sekä niihin liittyviä rahoitusmahdollisuuksia.

Lisää Osiris hankkeesta ja eri tapahtumista löydät seuraavista suoralinkeistä:

https://app.tiitus.fi/tiitus/events/70

https://www.osiris-smartsilvereconomy.eu/

https://projects.interreg-baltic.eu/projects/osiris-188.html

https://www.hamk.fi/projects/osiris-bsr/?lang=en

Maakunnallinen uudistava KV-palvelumalli

Hankkeen toteutusaika 1.10.2019–30.6.2021

Hankkeessa luodaan palvelumuotoilun avulla uudenlaiset kv-palvelukonseptit yhteistyössä Team Finland Häme-verkoston toimijoiden kanssa. Uudenlainen maakunnallinen verkostomainen palvelukonsepti parantaa yritysten kansainvälistymistä, palveluntuottajien yhtenäistä ja synergoitua palveluntuotantoa. Luodaan yhteinen palvelukartta ja kehitetään uudenlaista verkostomaista palvelukonseptia yrityksille. Vahvistetaan kv-markkinoille tähtäävien pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia konkreettisten yrityscasejen ja maakunnallisten tapahtumien avulla. Lue lisää tästä.

Seutukaupunkien verkostohanke | Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2019–31.12.2021

Seutukaupungeilla on vaihtelevat valmiudet tukea kansainvälisten rekrytointien toteutusta. Seutukaupunkien yhteinen hanke mahdollistaa työvoiman rekrytoinnin useille alueille ja yrityksiin yhdistämällä kunkin alueen ja kumppanien osaamista. Hankkeen tavoitteena on yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja kriittisen osaamisen ja kehittämisresurssien vahvistaminen yrityksissä ja kehittämisorganisaatioissa.
Yrityssalo hallinnoi tätä valtakunnallista verkostohanketta, jossa on mukana 18 seutukaupunkia seuraavasti: Osatoteuttajat: Savonlinnan kaupunki, Rauman kaupunki yhdessä Uudenmaan ja Laitilan kanssa, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä yhdessä Alavuden, Kauhavan ja Kurikan kanssa, Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy yhdessä Valkeakosken kanssa, Kalajoen kaupunki, Navitas Kehitys Oy.
Lue lisää tästä.

Western Lakeland

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2019–30.6.2021

Rahoittajat: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Kanta-Hämeen kunnat ja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy.
Tavoitteet ovat Pk-yritysten liiketoiminnan kehittäminen, Häme brändin vahvistaminen ja Visithame.fi verkkosivujen kehittäminen, vastuullisen matkailun kehittäminen sekä kansainväliseen markkinointiin keskittyvän Western Lakeland-toiminnan koordinointi Kanta-Hämeessä. Myös matkailu yritysten rahoitushakemusten sparraus. Lue lisää tästä.