Rahoitusagentti-pilottihankkeessa tavoitellaan EU-rahoituksen kasvua Kanta-Hämeessä

Forssan Yrityskehitys Oy, Linnan Kehitys Oy ja Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy käynnistävät yhdessä pilottihankkeen, jossa kokenut rahoitusasiantuntija kartoittaa Kanta-Hämeen yrityksille ja kunnille sopivia EU-ohjelmia ja EU:ssa haettavaksi avautuvia rahoituksia. Hämeen maakuntahallitus myönsi Rahoitusagentti-hankkeelle 178 562 euron Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)-rahoituksen.

Pilottihanke tähtää suoraan EU:lta haettavan rahoituksen määrän kasvuun maakunnan pk-yrityksissä ja kunnissa. Rahoituskasvua tavoitellaan erityisesti hankkeisiin, jotka tukevat Kestävän kasvun Häme-maakuntaohjelman tavoitteita.

Hankkeen aikana maakunnassa lisätään osaamista suoraan EU:lta haettavan rahoituksen hakemiseen ja prosesseihin sekä myönteisiin rahoituspäätöksiin vaikuttamiseen. Erityisenä tavoitteena on kasvattaa pysyvää osaamista elinkeinoyhtiöissä.

Pilottiin otetaan mukaan ulkopuolinen rahoitusasiantuntija, joka kartoittaa yhteistyössä elinkeinoyhtiöiden kanssa maakunnan yrityksille ja kunnille sopivia EU-ohjelmia ja -rahoituksia sekä analysoi niiden rahoitusehtoja. Rahoitusagentti auttaa elinkeinoyhtiöitä tunnistamaan millaisiin tarkoituksiin EU-rahoitusta voidaan hyödyntää eri toimijoiden tarpeet huomioiden.

Hankkeessa hyödynnetään myös rahoitusagentin olemassa olevia verkostoja ja vahvistetaan ja lisätään siten maakunnan EU-yhteyksiä ja haetaan yrityksille kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Tavoitteena on löytää esimerkiksi kansainvälisiä kumppaniverkostoja valtakunnallisesti ja muualta Euroopasta ja saada sitä kautta kantahämäläisiä yrityksiä mukaan erilaisiin hankekonsortioihin.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Kanta-Hämeen oman Brysselin toimiston eli Häme EU Officen sekä Hämeen ammattikorkeakoulun ja näiden molempien yhteistyöverkostojen kanssa.

Pilottihankkeen toteutusaika on 1.3.2024–28.2.2026.

Lisätietoja: Hämeen liitto, kehittämispäällikkö Marko Mälly, p. 050 575 2193, marko.mally(a)hame.fi

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy: Reima Ojanen, elinkeinopäällikkö, p. 050 401 9005, reima.ojanen@riihimaki.fi