Riihimäen kaupungin oman kiertotalouden edistäminen

Riihimäen kaupunki on mukana resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien FISU-verkostossa. Kaupungin tavoitteena on saavuttaa jätteettömyys, päästöttömyys ja luonnonvarojen kestävä käyttö vuoteen 2050 mennessä. Riihimäki on myös mukana kiertotalouden edelläkävijäkuntien Circwaste-verkostossa sekä ekoteollisuuspuistojen verkostossa.

Riihimäki on tiivis ja eheä kaupunki hyvien rautatieyhteyksien varrella, mikä luo hyvät edellytykset kestävälle liikkumiselle ja ekologisille toimintatavoille. Kaukolämmöstämme yli 94 % on Fortumin jätevoimalan tuottamaa hukkalämpöä, jonka hyödyntäminen lämmitykseen tiiviissä kaupunkirakenteessa on tehokasta ja ekologista. Junaliikenne on tehokasta moneen suuntaan ja tarjolla on myös etätyötilaa.

Moni kaupunki haluaa tänä päivänä hehkuttaa päästöttömyydellään ja hiilineutraaliudellaan. Riihimäellä on faktaa tukenaan siitä, että ekologinen jalanjälkemme on tutkitusti pieni. Kuntajälki-hankkeessa 2010 Riihimäen ekologinen jalanjälki osoittautui kaikkein pienimmäksi tutkituista kunnista.

Lisätietoja:

Mika Herpiö, toimitusjohtaja, 040 500 3345, mika.herpio@riihimaki.fi