Riihimäen vahvuudet kiertotalousliiketoiminnassa

Sijainti

  • Sijainti lähellä Suomen väestöllistä painopistettä minimoi kierrätyksen vaatimat kuljetukset valtakunnallisissa kierrätysjärjestelmissä
  • Vain 30-40 minuuttia Helsinki-Vantaalta

Työvoiman saatavuus

  • Työvoiman saatavuus Kanta-Hämeessä on ajoittain jopa helpointa koko maassa
  • Alueelta pendelöidään paljon töihin pk-seudulle
  • Alueella on paljon keskiasteen koulutusta ml. Syklin ympäristönhuollon ammattitutkinnot ja ympäristöalan erikoisammattitutkinnot
  • Riihimäen kaupunki satsaa voimakkaasti robotiikan alan koulutukseen

Mahdollisuus synergiaan RiiCycle-klusterin sisällä
Uusina toimijoina luvitusprosessissa mm. maa-aineisten kierrätystoiminta vs. maa- ainespankki

Palaa takaisin RiiCycle-pääsivulle