Riihimäen vahvuudet kiertotalousliiketoiminnassa

Riihimäen vahvuudet kiertotalousliiketoiminnassa

Sijainti

  • Sijainti lähellä Suomen väestöllistä painopistettä minimoi kierrätyksen vaatimat kuljetukset valtakunnallisissa kierrätysjärjestelmissä
  • Vain 40 minuuttia Helsinki–Vantaalta

Työvoiman saatavuus

  • Työvoiman saatavuus Kanta-Hämeessä on ajoittain jopa helpointa koko maassa
  • Alueelta pendelöidään paljon töihin pk-seudulle
  • Alueella on paljon keskiasteen koulutusta mukaan lukien Syklin ympäristönhuollon ammattitutkinnot ja ympäristöalan erikoisammattitutkinnot
  • Riihimäen kaupunki satsaa voimakkaasti robotiikan alan koulutukseen

Mahdollisuus synergiaan RiiCycle-klusterin sisällä:
Uusina toimijoina luvitusprosessissa muun muassa maa-aineisten kierrätystoiminta vs. maa-ainespankki.

Lisätietoja:

Mika Herpiö, toimitusjohtaja, 040 500 3345, mika.herpio@riihimaki.fi