Yritystontit Riihimäellä

Etelä-Mattila

Liike- ja toimistovaltaisten yritysten alue

 • Alue sijaitsee Riihimäen eteläisen moottoritieliittymän välittömässä läheisyydessä pääsisääntulotien eteläpuolella.
 • Mattilantien pohjoispuolella sijaitsee Riihimäen teollisuuskylä monipuolisine toimintoineen.
 • Asemakaavan mukaan alueelle saa rakentaa III-kerroksisia liike- ja toimistorakennuksia. Tuotanto- ja varastotilaa saa olla 50 % rakennetusta kerrosalasta. Tonttien tehokkusluku on 0,6. Alueella on voimassa rakentamisohjeet.
 • Alueen koko on noin 8 hehtaaria. Tontteja muotoillaan yritysten tarpeiden mukaan.

Herajoki

Teollisuus- ja varastorakennusten alue

 • Alue sijaitsee noin neljän kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään Helsinki-Tampere -moottoritien ja vanhan Hämeenlinnantien itäpuolella.
 • Alueella toimivia yrityksiä ovat muun muassa Würth Oy, Suomen Kerta Oy, Muovix Oy, Alu-Releco Oy, Pineline Oy, Muoviura Oy ja Hissipörssi Oy.
 • Asemakaavan mukaan alueelle saa rakentaa teollisuus- ja varastorakennuksia. Tonttien tehokkusluvut ovat 0,3–0,5.
 • Tontteja muotoillaan yritysten tarpeiden mukaan 0,3–2 ha.

Riihimäen portti

 • Riihimäen portti sijaitsee Helsinki-Tampere -moottoritien pohjoisen eritasoliittymän itäpuolella ja kantatie 54:n pohjoispuolella.
 • Riihimäen keskustaan 3 kilometriä.
 • Sijainnin puolesta erittäin otollinen logististen palvelujen kehittämiskohde.
 • Alueella on tarjolla kolme tonttia kooltaan 24 048 m2, 20 730 m2 ja 17 007 m2.

Lisäksi tontteja löytyy hyviltä sijainneilta Sammalistosta ja Kuulojalta (Fortumin lähistö).

 

Katso reaaliaikainen elinkeinotonttitarjonta sähköisestä esittelypalvelusta.