RiiCycle-toimijat

Yritysalueiden profiilit

Haapahuhta
kiertotalous, ympäristö, hukkalämpöä hyödyntävät

Riihimäen Portti:
logistiikka, datakeskukset

Herajoki:
elintarvikeala, maahantuonti/logistiikka

Asemanseutu:
toimistotilat, osaamistoiminnot, pt- ja erikoiskauppa, viihdepalvelut

Perinteinen keskusta:
palvelut, kivijalkakaupat, pt-kauppa

Merkos:
pt- ja erikoiskauppa

Mattila:
erityisesti paikallisille asiakkaille suunnattu tilaavievä palvelu

Etelä-Mattila:
kaupalliset ja muut palvelut kuluttajille ja yrityksille, ajoneuvoala

Arolampi:
logistiikka, liikenneasema

Gasum Oy

Riihimäen kaasulaitos on Gasumin uusin biokaasulaitos Suomessa.

Laitos käsittelee puhdistamolietteitä, elintarviketeollisuuden biohajoavia jätteitä sekä erilliskerättyä ja pakkauksellista biojätettä.

Riihimäen laitoksen biokaasu jalostetaan sekä paineistetaan Gasumin valtakunnalliseen kaasuverkkoon, josta se on jaeltavissa koko verkoston alueelle eri käyttötarkoituksiin

Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminta, Riihimäki

Fortum tarjoaa yrityksille ympäristönhuollon ja materiaalitehokkuuden palveluja

 • Vaarallisten jätteiden käsittely ja korkealämpötilapoltto Riihimäellä
 • Riihimäellä toimii oma laboratorio, jossa tarkistetaan ja analysoidaan 15 000 näytettä vuosittain.
 • Kestäviä ratkaisuja ympäristörakentamiseen Hausjärven käsittelykeskuksessa
 • Fortum käsittelee Riihimäellä kaikki Suomessa erilliskerätyt kuluttajamuovipakkaukset. Vuonna 2018 jalostamossa käsiteltiin noin 10 000 tonnia muovijätettä
 • Kaukolämpöä ja sähköä Riihimäelle

Olemme kiertotalouden käytännön toteuttaja ja toimintamme auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta

ERS Kelapalautus Oy

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen kaapelikelojen kierrätysjärjestelmä, joka toimii jo Pohjoismaissa ja Baltiassa.

ERS Kelapalautus Oy tekee aktiivisesti työtä luonnon hyväksi antamalla kaapelikeloille lisäaikaa ja mahdollisuuden useampaan käyttökertaan. Laajan keräyspisteverkosto ja täysin kuormin tapahtuva kuljetus pienenevät myös kuljetusten aiheuttamat päästöt.

Rasmix Oy

Rasmix on kiertotalouden edelläkävijä, joka on keskittynyt erityisesti biohajoavien, öljypohjaisten ja rasvapitoisten materiaalien kierrätykseen ja jalostukseen. Käsittelyn jälkeen tuotteet käytetään raaka-aineena teollisuuden eri käyttökohteissa.

Green Disposal Oy

 • Elektroniikan tietoturvallinen kierrätys
 • Tietojen tuhoaminen ja – IT laitteiden kierrätys

Stena Recycling Oy

Stenan toimesta Riihimäellä kierrätetään:

 • Metallit
 • Koneet ja laitteet
 • Sähkö- ja elektroniikkaromu SER
 • Akut / paristot
 • Loisteputket
 • Auto

Suomen ympäristöopisto SYKLI

Suomen ympäristöopisto SYKLI on Riihimäellä sijaitseva valtakunnallinen kouluttaja ja kehittäjä, jonka erikoisalana on ympäristöosaaminen.

Sykli tarjoaa tutkintoon valmistavaa koulutusta, lyhytkoulutuksia, konsultointia ja muita asiantuntijapalveluita. Syklin perustehtävä on ympäristöosaamisen vahvistaminen ja asiakkaiden toiminnan parantaminen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Koulutusaloina ovat muun muassa energiatehokkuus, resurssitehokkuus, ympäristönhuolto

WIMAO Recycling Technologies

Wimao Oy on teknologian toimittaja sekalaisen muovijätteen ja muiden vaikeasti kierrätettävien materiaalien kierrätykseen. Wimao Oy myy ja lisensioi patentoitua kierrätysteknologiaa. Lisäksi suunnitellaan ja valmistetaan komposiittituotteita Riihimäen ja Lappeenrannan jalostuslaitoksille. Jokainen Wimaon teknologialla valmistettu tuote säästää 1–4 kertaa painonsa verran hiilidioksidipäästöjä.

HAMK

HAMK on profiloitunut älykkään bio- ja kiertotalouden soveltavan tutkimuksen sekä työelämää uudistavan osaamisen korkeakouluksi. HAMKin Riihimäen yksikköön on keskittynyt robotiikan tutkimustoiminta, jota tukevat HAMKin kaikki tutkimusyksiköt: HAMK Bio, HAMK Edu, HAMK Smart ja HAMK Tech. HAMK toimii RiiCycle-toimijoiden tutkimuskumppanina ja tarjoaa tutkimuspalveluita kiertotalousliiketoiminnan edistämiseksi.

HAMK is a University of Applied Sciences that specializes in smart bio and circular economy and renewal of professional life. HAMK’s Riihimäki unit is the main location for the robotics research, but all the research units HAMK Bio, HAMK Edu, HAMK Smart and HAMK Tech contribute on it. HAMK acts as a research collaborator for the RiiCycle partners and also offers research services for enhancement of the circular economy business.

Kiertokapula Oy

Kiertokapula Oy on 13 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Kiertokapula vastaa toimialueen yhdyskuntajätehuollosta Kanta-Hämeessä, Etelä-Pirkanmaalla ja Keski-Uusimaalla. Toimialueeseen kuuluu 13 kuntaa: Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski.

Kerätty yhdyskuntajäte hyödynnetään energiana ja biojäte käytetään raaka-aineena prosesseissa, jotka tuottavat bioetanolia biopolttoaineen raaka-aineeksi.

Kiertokapula tekee myös sopimuksia järjestetyn jätehuollon hoitamisesta kuntien alueilla ja kierrätysyhteistyöstä tuottajayhteisöjen kanssa. Kiertokapula järjestää toimialueen hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyksiä ja toimittaa kerätyt jätteet asianmukaiseen käsittelyyn sekä huolehtii jätteidenkäsittelyalueiden yhteydessä sijaitsevista loppusijoitusalueista lain velvoittamalla tavalla. Kiertokapula antaa myös jäteneuvontaa ja lajitteluopastusta eri kohderyhmille.