RiiCycle-toimijat

Gasum Oy

Riihimäen kaasulaitos on Gasumin uusin biokaasulaitos Suomessa.

Laitos käsittelee puhdistamolietteitä, elintarviketeollisuuden biohajoavia jätteitä sekä erilliskerättyä ja pakkauksellista biojätettä.

Riihimäen laitoksen biokaasu jalostetaan sekä paineistetaan Gasumin valtakunnalliseen kaasuverkkoon, josta se on jaeltavissa koko verkoston alueelle eri käyttötarkoituksiin

Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminta, Riihimäki

Fortum tarjoaa yrityksille ympäristönhuollon ja materiaalitehokkuuden palveluja

 • Vaarallisten jätteiden käsittely ja korkealämpötilapoltto Riihimäellä
 • Riihimäellä toimii oma laboratorio, jossa tarkistetaan ja analysoidaan 15 000 näytettä vuosittain.
 • Kestäviä ratkaisuja ympäristörakentamiseen Hausjärven käsittelykeskuksessa
 • Fortum käsittelee Riihimäellä kaikki Suomessa erilliskerätyt kuluttajamuovipakkaukset. Vuonna 2018 jalostamossa käsiteltiin noin 10 000 tonnia muovijätettä
 • Kaukolämpöä ja sähköä Riihimäelle

Olemme kiertotalouden käytännön toteuttaja ja toimintamme auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta

ERS Kelapalautus Oy

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen kaapelikelojen kierrätysjärjestelmä, joka toimii jo Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Teemme aktiivisesti työtä luonnon hyväksi antamalla kaapelikeloille lisäaikaa ja mahdollisuuden useam- paan käyttökertaan. Laajan keräyspisteverkostomme ja täysin kuormin tapahtuvin kuljetuksin pienenevät myös kuljetusten aiheuttamat päästöt.

Rasmix Oy

Rasmix on kiertotalouden edelläkävijä, joka on keskittynyt erityisesti biohajoavien, öljypohjaisten ja rasvapitoisten materiaalien kierrätykseen ja jalostukseen. Käsittelyn jälkeen tuotteet käytetään raaka-aineena teollisuuden eri käyttökohteissa.

Green Disposal Oy

 • Elektroniikan tietoturvallinen kierrätys
 • Tietojen tuhoaminen ja – IT laitteiden kierrätys

Stena Recycling Oy

Stenan toimesta Riihimäellä kierrätetään:

 • Metallit
 • Koneet ja laitteet
 • Sähkö- ja elektroniikkaromu SER
 • Akut / paristot
 • Loisteputket
 • Auto

Suomen ympäristöopisto SYKLI

Suomen ympäristöopisto SYKLI on Riihimäellä sijaitseva valtakunnallinen kouluttaja ja kehittäjä, jonka erikoisalana on ympäristöosaaminen.

Sykli tarjoaa tutkintoon valmistavaa koulutusta, lyhytkoulutuksia, konsultointia ja muita asiantuntijapalveluita. Syklin perustehtävä on ympäristöosaamisen vahvistaminen ja asiakkaiden toiminnan parantaminen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Koulutusaloina ovat mm. energiatehokkuus, resurssitehokkuus, ympäristönhuolto

Yritysalueiden profiilit

Haapahuhta
kiertotalous, ympäristö, hukkalämpöä hyödyntävät

Riihimäen Portti:
logistiikka, datakeskukset

Herajoki:
elintarvikeala, maahantuonti/logistiikka

Asemanseutu:
toimistotilat, osaamistoiminnot, pt- ja erikoiskauppa, viihdepalvelut

Perinteinen keskusta:
palvelut, kivijalkakaupat, pt-kauppa

Merkos:
pt- ja erikoiskauppa

Mattila:
erityisesti paikallisille asiakkaille suunnattu tilaavievä palvelu

Etelä-Mattila:
kaupalliset ja muut palvelut kuluttajille ja yrityksille, ajoneuvoala

Arolampi:
logistiikka, liikenneasema

Palaa takaisin RiiCycle-pääsivulle