Ekokemin Ekojalostamo Riihimäelle

Ekokemin 10 miljoonan euron investointi kierrättää kotitalousjätteestä puolet materiaalina

Ekokem käynnistää hankkeen Suomen ensimmäisen Ekojalostamon rakentamiseksi. Ekojalostamossa kotitalouksien syntypaikkalajitellusta jätteestä erotetaan kierrätyskelpoiset materiaalit ennen energiahyötykäyttöä. Investoinnin suuruus on noin 10 miljoonaa euroa. – Koemme, että kierrätyskelpoiset materiaalit on erotettava jätevirrasta sekä ympäristö- että taloudellisista syistä ennen energiahyödyntämistä, toteaa Ekokemin toimitusjohtaja Timo Piekkari.

Ekojalostamo vie kotitalousjätehuoltoa kohti kiertotaloutta. Ekokemin kehittämässä konseptissa jätevirrasta erotetaan kierrätyskelpoiset materiaalit ennen jätevirran ohjaamista energiahyödyntämiseen. Noin puolet jätevirrasta jatkaa eteenpäin kierrätykseen materiaalina.

Riihimäelle suunniteltu investointi on suuruudeltaan noin 10 miljoonaa euroa. Laitoksen ympäristövaikutusten arviointi on valmis ja ympäristölupahakemus jätetään syyskuun lopussa. Lopullinen investointipäätös on tavoitteena tehdä ennen vuoden 2014 loppua. Tavoitteena on, että valmiin laitoksen koeajot voidaan aloittaa lokakuussa 2015.

Rakennusvaiheen työllistävä vaikutus on 40–60 henkilötyövuotta. Valmistuessaan laitos työllistää 6–10 henkilöä. Lisäksi laitos työllistää välillisesti kuljetusten, kunnossapidon ja eri jätejakeiden kierrätystoiminnan kautta.

Ekojalostamossa on tarkoitus käsitellä yhteensä 100 000 tonnia syntypaikkalajiteltua kotitalousjätettä sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä. Laitokselle ohjautuu yli puolet Ekokemin Riihimäellä käsittelemästä yhdyskuntajätteestä. Ennen energiahyötykäyttöä jätteestä erotetaan orgaaninen aines, jota on noin 30 %. Lisäksi erotellaan muovit (10 %) ja metallit (2 %). Kaikesta laitoksen vastaanottamasta jätteestä 99 % hyötykäytetään. Ekojalostamossa käytettävä tekniikka on olemassa, mutta sitä ei ole aiemmin vastaavalla tavalla yhdistetty kokonaisuudeksi.

Suomalaiset ovat tilastojen mukaan muita eurooppalaisia laiskempia kierrättäjiä. Ekojalostamolla voidaan lisätä jätteiden kierrättämistä. – Jätelain mukaan kahden vuoden kuluttua poltettavan jätteen osuus saa olla enintään 30 prosenttia yhdyskuntajätteestä. Sen sijaan kierrätettävän jätteen osuuden yhdyskuntajätteestä on noustava 50 prosenttiin. Tulevina vuosikymmeninä EU:n kierrätystavoitteiden odotetaan kiristyvän entisestään. Suomen nykyisillä jätteenkäsittelyinvestoinneilla tavoitteita ei tulla saavuttamaan. Kun Suomeen todennäköisesti rakennetaan vastaavia laitoksia, Riihimäen laitos toimii referenssinä, Piekkari sanoo.

Lisätiedot: Timo Piekkari toimitusjohtaja, Ekokem Oyj puh. 050 60040