Maksutonta opastusta, koulutusta ja sparrausta

Kansalliset julkiset neuvontapalvelut tarjoavat Suomessa kaikille avointa, maksutonta neuvontaa, tietoa, opastusta ja sparrausta Horisontti Euroopasta:

 • EUTI, Business Finlandissa toimiva kansallinen yhteystoimisto
 • NCP (National Contact Point), temaattisten työohjelmien ja hakujen substanssiasiantuntija
 • Komiteajäsen ja asiantuntija (Programme Committee Delegate and Expert), kansallisten näkemysten edustaja ja vaikuttaja Horisontti Euroopan ohjelmakomiteoissa

Ota yhteyttä EUTIn asiantuntijoihin, kun haluat tietää

 • mikä ylipäätään on EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelma ja miten se toimii
 • miten voisit osallistua, miten ja mitä rooleja projektiosallistujilla voi olla;
 • mitä tarkoittaa työohjelma; mitä ovat rahoitusinstrumentit ja avustusmuotoisen rahoituksen tukitasot;
 • miten ohjelman hakuprosessi ja hakemusten arviointi toimii;
 • miten budjetoit, millaiset kustannukset ovat hyväksyttyjä ja miten projektien hallinto toimii;
 • millaisia sopimuksia tarvitset ja miten esimerkiksi huomioit IP-kysymykset;
 • mistä etsit tarvittavaa lisätietoa;
 • keneen sinun kannattaisi tai pitäisi ottaa yhteyttä tarkempia lisätietoja saadaksesi.

 

Suomen edustajat eri ohjelmissa ja yhteystiedot