Osallistu työpajoihin ja kehitä senioriasumisen tulevaisuutta

Millaisessa asumisympäristössä seniorit haluavat asua vuonna 2030?  Miten digitalisaatio ja robotisaatio helpottavat asumista ja elämistä?  Mitä uusia palveluita, tuotteita ja liikeideoita älykäs asuminen voi synnyttää? Nämä ovat kysymyksiä, joita ratkotaan kesäkuussa Riihimäellä ja Helsingissä järjestettävissä työpajoissa.

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy järjestää kesäkuun alussa osana EU-rahoitteista Osiris-projektia kolme kaikille avointa älykkään asumisen työpajaa.

Tiistaina 4.6.2019 klo 13–17 on Riihimäen ensimmäinen työpaja, jossa kuullaan asiantuntija-alustuksia senioritaloudesta ja senioriasumisen tulevaisuuden näkymistä ja aloitetaan ideointi.

Alustajina ovat Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta Hamkin yliopettaja Katariina Välikangas sekä aluekehitysasiantuntija Minna Takala Hämeen liitosta, arkkitehti, SAFA Anne Ranta-Eskola Arcare Oy:sta ja hallituksen puheenjohtaja Timo Liukko uuden teknologian yrityksestä Small Data Gardenista.

Keskiviikkona 5.6. klo 12.30–15.30 ideoidaan Airo Islandilla Helsingissä samaa aihepiiriä. Tavoitteena on löytää ratkaisuja senioritalouden kehittämiseksi ja edelläkävijämarkkinoiden luomiseksi. Tarkoitus on rakentaa arvokehikko, joka luo perustan kestävän ja eettisen markkinan kehittämiseksi.

Tiistaina 11.6.2019 klo 14–18 pidetään Riihimäellä jatkotyöpaja, jossa syntyneet ajatukset jalostetaan tuote- ja palvelukonsepteiksi palvelumuotoilun keinoin.  Myös tähän työpajaan toivotaan monipuolista kokemusta sekä palvelun käyttäjien, tuottajien ja rahoittajien näkökulmasta.

Työpajaa alustaa mm. Lina Van Aerschot Jyväskylän yliopiston Hoivan ja ikääntymisen tutkimuksen huippuyksiköstä.

Vastaavia työpajoja pidetään Osiris-projektin puitteissa myös muissa Itämeren alueen maissa. Osallistumalla työpajoihin saa myöhemmin käyttöönsä myös materiaalia, joka syntyy muiden maiden työpajoissa sekä erikseen kussakin maassa toteutettavissa senioritalouden markkinatutkimuksissa.

Projektin tavoitteena on löytää maakuntamme älykkään erikoistumisen teemaan ”rakennettu ympäristö” sopivia tulevaisuuden yritystoiminnan aihioita, jotka tukevat senioritalouden ja vanhuspalveluiden kehittämistä.

 

Lisätietoja:

Mika Herpiö, elinkeinojohtaja, Riihimäen kaupunki, 040 500 3345

Ilmoittautumiset Riihimäen työpajoihin leena.lemola@kokolele.fi  25.5. mennessä

Ilmoittautumiset Helsingin työpajaan cristina.andersson@develor.fi 27.5. mennessä