Riihimäen yritysilmasto Suomen parhaita

Riihimäki pärjäsi erinomaisesti EK:n uusimmassa yritysilmasto-tutkimuksessa. Riihimäki nousi suoraan listan sijalle 8 kaikista tutkimuksessa mukana olleista Suomen kunnista ja kaupungeista. Edellisessä tutkimuksessa Riihimäki ei ollut mukana.

Riihimäki oli oman talousalueensa sekä myös maakuntansa kaupungeista parhaiten sijoittunut.

EK:n kuntavertailu perustuu sekä yritysjohtajien haastatteluihin että tilastotietoihin kunnista. Tilastomuuttujilla seurataan kunnan ominaisuuksia ja taloudellista tilannetta sekä yrittäjyyden yleisyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta. Paikallisilta yritysjohtajilta kysellään yritysilmaston laatua, päätöksenteon yrityslähtöisyyttä, sijaintipaikan sopivuutta ja elinkeinopolitiikan toimivuutta. EK:n mukaan tällainen yhdistelmä antaa hyvän kuvan kuntien ja seutukuntien tilanteesta ja yrittäjyysaktiivisuudesta.

”On hienoa, että Riihimäki on noussut ensimmäistä kertaa kymmenen kärkeen EK:n yritysilmastotutkimuksessa”, toteaa elinkeinojohtaja Mika Herpiö Riihimäen kaupungista. ”Olemme pyrkineet kehittämään kunnan elinkeinopolitiikkaa käytännönläheiseksi, proaktiiviseksi ja yrittäjähenkiseksi, ja näyttää siltä että olemme oikeilla jäljillä”.

Riihimäen kaupungin elinkeinotointa hoitaa Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy.

Lisätietoja: Mika Herpiö, elinkeinojohtaja, Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy 040 500 3345 mika.herpio@riihimaki.fi