Riihimäki ja Valio sopimukseen merkittävästä tonttikaupasta

Riihimäen kaupunki ja Valio Oy:n ovat allekirjoittaneet sopimuksen Herajoella sijaitsevan tontin myynnistä. Myydyn tontin pinta-ala on 534 686 m², rakennusoikeus 267 343 k-m² ja hinta 3, 71 miljoonaa euroa, joka maksetaan kahdessa erässä.

Tonttikauppaan sisältyy ostajaan kohdistuva rakentamisvelvoite, jonka mukaan ostaja sitoutuu aloittamaan vähintään 16 000 kerrosneliömetrin suuruisen uudisrakennuksen rakentamisen kiinteistölle asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaan neljän vuoden kuluessa.

Osapuolten yhteisenä tavoitteena on, että Arolammin eritasoliittymä moottoritielle toteutetaan. Eritasoliittymän asemakaavatyö on aloitettu, ja rahoituksesta on allekirjoitettu sopimus. Tonttikauppa ja rahoitussopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 7.1. ja kaupunginvaltuustossa 13.1.

Kauppa on Riihimäen historian suurin yksittäinen yritystonttikauppa ja hankkeella on merkittävä vaikutus alueen elinvoimaisuuden kehittymiseen.