RTOY:lle ja HAMKille merkittävä rahoitus Itämeren alueen ohjelmasta

Hämeen ammattikorkeakoulun johtamalle OSIRIS-hankkeelle on myönnetty yhteensä 2,1 miljoonan euron rahoitus, josta HAMKin ja projektiin osallistuvan Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n osuus on yhteensä lähes 400 000 euroa. Hanke edistää uusia yrittäjyysmahdollisuuksia sekä älykkäiden tuotteiden kehittämistä ja palveluinnovaatioita vastaamaan ikääntyvän väestön erityistarpeita. Hankkeessa on Suomen lisäksi kumppaneita Tanskasta, Virosta, Latviasta ja Liettuasta.

Ohjelmaan hyväksyttiin myös maaseudun vesienkäsittelyä ja ravinnekuormituksen vähentämistä edistävä Waterdrive-projekti, jonka suomalainen osuus toteutetaan osittain Luonnonvarakeskus Lukessa Jokioisilla.

EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelman seurantakomitea teki kokouksessaan Tallinnassa 19.-20.9.2018 kuluvan ohjelmakauden kolmannen ja viimeisen varsinaisen hakukierroksen rahoituspäätökset. Ohjelmaan hyväksyttiin 31 uutta kansainvälistä yhteistyöhanketta, joiden yhteenlaskettu EU-rahoitus on 56 miljoonaa euroa.

Itämeren alueen ohjelmassa toteutetaan kolmen hakukierroksen jälkeen yhteensä 105 hanketta, jotka liittyvät innovaatioihin, ympäristöön ja liikenteeseen. Kantahämäläisten hanketoimijoiden ohjelmasta saama rahoitus on yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Itämeren alueen Interreg-ohjelman rahoitus on hyvin edullista, sillä 75 prosentin EU-rahoituksen lisäksi valtio osallistuu suomalaisten hankekumppaneiden rahoittamiseen.