Saatavilla tukea maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen ja omistajanvaihdoksiin

Maaseudun mikro ja pienyrityksille on haettavissa 18.10.2021 – 31.12.2022 välisellä ajalla investointitukea, jotka edistävät:

  • uusiutuvan energian käyttöönottoa
  • energia- ja resurssitehokkuutta

Investointirahoitus on osa EU:n elpymisrahoitusta, toipumista koronakriisistä. Tuet ovat haettavissa 31.12.2022 saakka.

Yritys voi saada tukea esimerkiksi:

  • uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat tai
  • uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta.

Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %.

Tuella rahoitetaan myös biokaasun tuotannon lisäämistä. Jos yritys rakentaa esimerkiksi uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kustannuksista.

Tuen saamisen ehtona on, että yritys toimii maaseutualueilla. Seuraavasta kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tukikelpoisella alueella Maanmittauslaitoksen karttapalvelusta

Investointien lisäksi tuella vauhditetaan myös yrityksen omistajanvaihdoksia. Henkilö, joka valmistelee harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen hankintaa, voi saada omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun 5 000–10 000 euron tuen. Kyseessä on uusi tukimuoto.

Lisätiedot tuesta sen hakemisesta ja päätökset rahoituksesta tekee kunkin alueen ELY-keskus.

Hämeen Ely–keskus