Yksinyrittäjille suunnitteilla 10 000 euron rekrytointituki ensimmäisen henkilön palkkaamiseksi

Hallitus suunnittelee aloittaa vuonna 2022 kokeilun yksinyrittäjien 10 000 euron rekrytointituesta, jolla madalletaan yksinyrittäjän riskiä ja kynnystä palkata ensimmäinen työntekijä. Pohjaesityksenä on, että yritykset, joilla ei ole ollut edeltävien 12 kuukauden aikana ulkopuolista palkattua työvoimaa ja joiden liikevaihto vuonna 2021 on vähintään 15 000, mutta enintään miljoona euroa.

Kyseessä on kokeilu, joka toteutettaisiin kontrolloituna kokeena, jossa kohdejoukkoon kuuluvista yrityksistä valittaisiin satunnaisotannalla kokeilu- ja verrokkiryhmä. Rekrytointitukea maksettaisiin 50 prosenttia työntekijöiden palkoista enintään 12 kuukauden ajalta.

Tuki ei olisi sidoksissa yhden työntekijän palkkaan, vaan tukea voi maksaa useamman työntekijän palkasta enimmäisajan ja maksimituen puitteissa. Suomen lähes 190 000 yksinyrittäjästä valtaosa hakee liiketoiminnan kasvua, mutta vain pieni osa hakee sitä työllistämällä henkilöitä työsuhteeseen.

Rekrytointitukikokeiluun liittyvien lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2022. Laki rekrytointitukikokeilusta olisi pääosin voimassa 31.12.2023 saakka.

Asiasta tarkemmin