Yrityksen kehittämisavustuksen haku jatkuu 31.8.2021 saakka

Rahoitushaku pk-yrityksille koronan vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi avautui 26.2.2021. Haku  jatkuu muun muassa Kanta-Hämeessä 31.8.2021 saakka.

Haku nykyisen ohjelmakauden (2014 – 2020) yritystukien osalta päättyy 31.8.2021. Vastaavasti uuden EU-ohjelmakauden 2021- 2027 varojen haku on tarkoitus käynnistyä 1.9.2021.

Hakijan tulee huomioida, että mikäli hanke on käynnistynyt ennen 1.9.2021 eli ennen uuden EU-ohjelmakauden haun alkamista eikä siihen ole voitu tehdä myönteistä päätöstä varojen riittämättömyyden takia, ei sitä voida enää rahoittaa uuden EU-ohjelman varoista. Hankkeen aloittaminen ennen päätöksen saamista tapahtuu hakijan omalla riskillä.

Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10 %-35 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset.

Asiasta tarkemmin:

Yritysten kehittämishankkeisiin haettavissa REACT-EU-rahoitusta 31.8.2021 saakka – ely – ELY-keskus