Älykästä asumista senioreille -työpaja 7.8.2019 Hämeenlinnassa

Millaisessa asumisympäristössä seniorit haluavat asua vuonna 2030?  Miten digitalisaatio ja robotisaatio helpottavat asumista ja elämistä?  Mitä uusia palveluita, tuotteita ja liikeideoita älykäs asuminen voi synnyttää?

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy järjestää keskiviikkona 7.8.2019 kello 13-17 senioritalouden työpajan Hämeen ammattikorkeakoulussa, Vankanlähteentie 9, Hämeenlinna, N-talon aulassa. Tilaisuuteen toivotaan paikalle monipuolista ja -ikäistä osallistujakuntaa, jolla on halua ja innostusta kehittää senioritalouteen palveluja ja tuotteita.

Tässä EU Interreg Osiris-projektin tilaisuudessa on kolme inspiroivaa ja uusia näkymiä antavaa alustuspuheenvuoroa, joiden jälkeen järjestetään kehittämistyöpaja. Tilaisuudessa voi myös tutustua Evondos-lääkeannostelurobottiin.

  • Klo 13-13.15 Tervetulosanat ja kahvitarjoilu
  • Klo 13.15-13.45 Toimitusjohtaja Juri Laurila ASV Arctic Smart Village Oy:sta kertoo Älykylä-konseptista, jossa jakamistalous, etätyöskentely sekä energiaomavaraisuus ovat osa jokapäiväistä elämää. Laurilan tavoitteena on elinvoimainen asuminen ja työn tekeminen myös muualla kuin kasvukeskuksissa.
  • Klo 13.45-14.00 Projektipäällikkö Marina Weck Hamkista esittelee tarkemmin Osiris-hanketta, jonka päätavoitteena on edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella.
  • Klo 14.00-14.20 Riihimäen kaupungin elinvoimajohtaja Mika Herpiö käy läpi tuoreen senioritalouden markkinatutkimuksen tuloksia. Tuloksissa ilmeni kriittisinä tekijöinä mm. vanhusten yksinäisyys ja haluttomuus kokeilla ja käyttää uutta teknologiaa.
  • Klo 14.45-17 Yrityskouluttaja ja -konsultti Leena Lemolan fasilitoimassa innovointityöpajassa hyödynnetään alustuksissa esiin tulevia mahdollisuuksia sekä jatkokehitellään aiemmissa Osiris-työpajoissa kerättyjä ideoita eteenpäin. Näitä ideoita ovat esimerkiksi taloyhtiöiden seniorisome, jossa yhdistetään vaikka elokuva- tai kävelyporukoita, yhdistyskäyttöön sopiva Meidän Olohuone -konsepti, digitalisaation haltuunottoon käytettävät palvelusetelit, uudenlaiset hoivavakuutukset ja senioreille palvelut lähelle tuova korttelibussi.

Tarvitsemme ennakkoluulottomia ideoita asumisen eri mahdollisuuksista: tule kuulemaan Laurilan visio sekä luomaan omia tulevaisuuden näkymiä. Ilmoittaudu mukaan 3.8. mennessä!

Lisätietoja:

Mika Herpiö, elinvoimajohtaja, Riihimäen kaupunki, 040 500 3345, mika.herpio@riihimaki.fi

Leena Lemola, tilaisuuden fasilitaattori, 044 065 0062, leena.lemola@kokolele.fi