Hämeen liiton tiedote 22.5.2023: Riihimäelle rahoitusta puolustusteollisuuden yritys- ja innovaatiotoiminnan kiihdyttämiseen

Hämeen maakuntahallitus myönsi Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:lle 57 931 euron rahoituksen Define Finland – Puolustusalan innovaatiot uuden kasvun moottorina -hankkeeseen. Siinä laaditaan toimintasuunnitelma yritys- ja innovaatiotoiminnan kiihdyttämiseen puolustusteollisuuden saralla Riihimäellä ja laajemmin Kanta-Hämeessä.

Kanta-Hämeessä ja erityisesti Riihimäellä toimii vahva puolustusvoimien ja -teollisuuden keskittymä. Riihimäellä sijaitsee mm. Puolustusvoimien tutkimuslaitos, Johtamisjärjestelmäkoulu ja Elektronisen sodankäynnin keskus sekä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Millog Oy:n yksiköitä.

Puolustusvoimien kanssa käymissään viimeaikaisissa keskusteluissa on Riihimäen kaupungin mukaan noussut esiin tarve ja mahdollisuus tiivistää yhteistyötä innovaatiotoiminnan ja korkean osaamisen työpaikkojen luomiseksi. Lisäksi Ukrainan sodan ja Suomen Nato-jäsenyyshakemuksen myötävaikutuksena kansalliseen keskusteluun on noussut puolustusteollisuuden kasvava kysyntä ja poikkisektoraalinen yhteistyön tiivistäminen uusien innovaatioiden ja kasvun aikaansaamiseksi toimialalla.

Hankehakemuksessa todetaan, että Kanta-Hämeessä voitaisiin hyödyntää globaaleja tuloksellisia yhteistyöesimerkkejä. Yhtenä tällaisena mainitaan muun muassa Sitran toimeksiannosta laadittu niin kutsuttu Israelin mallin bechmarking-matkaraportti, joka nostaa esiin useita suosituksia.

Hankkeessa tullaan perustamaan Kanta-Hämeeseen ja Riihimäelle uudenlainen, kansainvälinen kiihdyttämö ja luodaan yhteistoimintamalli. Rahoitus myönnetään Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) alueelliset innovaatiot ja kokeilut -määrärahasta.

Lisätietoa:

Sebastian Hovi, aluekehitysasiantuntija, Hämeen liitto, p. 050 563 7297