Kehittämisavustuksen haku jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka

Valtioneuvoston päätös asetusmuutosten jatkamisesta vuoden 2021 loppuun saakka perustuu Euroopan komission 28.1.2021 tekemään päätökseen. Samalla yrityskohtaisen 800 000 euron valtiontuen enimmäismäärää nostetaan 1,8 miljoonaan euroon.

Puitetukiohjelmassa on kyse tilapäisestä koronaepidemiasta johtuvasta valtiontukisääntöjen kevennyksestä. Puitetukiohjelman mukaisesti myönnettävä tuki voidaan yhdistää de minimis -asetuksen mukaiseen tukeen, eli käytännössä molempia tukia voidaan myöntää samalle yritykselle. Tuen enimmäismäärää laskettaessa on otettava huomioon kaikki Suomen viranomaisten puitetukiohjelman nojalla kyseiselle yritykselle myöntämät tuet.

Yrityksen kehittämisavustusta haetaan ELY-keskukselta

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Kyseessä voi olla aloittava, kasvuhakuinen tai uudistumaan pyrkivä yritys. Erityisenä painopisteenä on kansainvälistyminen.

Lisätiedot