Mahdollisuuksista ratkaisuiksi – Hyria

Yhteistyökumppanimme Hyria esittäytyy. Kaipaatko uusia työntekijöitä tai apua johtamisen haasteisiin? Kannattaa olla Hyriaan yhteydessä.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hyria tunnetaan siitä, että koulutamme yhteishaussa hakeutuvia nuoria eri alojen perustutkintojen kautta työelämään. Vuosittain nuoria kouluttautuu meillä noin 2500. Moni ei kuitenkaan tiedä, että koulutamme vuosittain myös noin 7500 aikuista. He täydentävät ja päivittävät aikaisempaa osaamistaan, opiskelevat uutta alaa, tarvitsevat tietyn ammattipätevyyden tai haluavat omaehtoisesti kehittää itseään.

Monen aikuisen kohdalla työnantaja mahdollistaa opiskelun joko yritykselle räätälöidyllä koulutuskokonaisuudella tai tutkintototeutuksella. Osaan henkilöstön koulutuksista on saatavissa myös rahallista tukea tai koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuksella, joten osaamisen kehittäminen ei jää kustannuksista kiinni. Myös yrittäjä itse voi hyödyntää oppisopimusta omassa kouluttautumisessaan.

Uusia työntekijöitä?

Koulutamme jatkuvasti yhteistyössä yritysten ja te-hallinnon kanssa uusia työntekijöitä eri alojen tehtäviin. RekryKoulutuksella voimme suunnitella juuri sellaisen kokonaisuuden, jonka avulla yrityksen työntekijäpulaa voidaan helpottaa. RekryKoulutuksen aikana, jolloin ei ole vielä työsuhdetta, koulutettavalla on mahdollisuus tunnustella, onko työ sellaista, mitä hän haluaa tehdä ja yritys voi arvioida, onko koulutettavan osaamisen kehitys sellaista, että hän pystyy selviytymään tehtävistään. Rekrytointipäätös tehdään RekryKoulutuksen lopuksi.

Talousalueellamme on tällä hetkellä saatavilla vieraskielistä työvoimaa. Usein vieraskielisen henkilön työllistymisen haasteeksi nousevat yrityksen turvallisuusasiat sekä integroituminen yritykseen ja työyhteisöön. Näihin on olemassa kuitenkin hyväksi todettuja, yksinkertaisiakin ratkaisuja, jotka usein auttavat muitakin työntekijöitä.  Teemme yhteistyötä myös eri toimijoiden kanssa työperäiseen maahanmuuttoon liittyen. Monimuotoisuus ja -kulttuurisuus on parhaimmillaan suuri voimavara yrityksen toiminnassa, joten sitä kannattaa harkita, jos vielä ei ole kokeillut.

Ei pidä unohtaa perinteistä työssäoppimista, harjoittelua, mikä on hyvä väylä työntekijöiden saamiseksi. Kaikille opiskelijoillemme on tärkeätä saada arvokkaita työpaikalla oppimisen kokemuksia. Se auttaa heitä valmistautumaan tulevaan uraansa ja yrityksiä valitsemaan sopivia työntekijöitä.

Johtamisen haasteet

Esihenkilöiltä vaaditaan tämän päivän työelämässä paljon. On osattava johtaa taitavasti erilaisia ihmisiä kohti asetettuja tavoitteita, kannustaa ja innostaa ihmisiä menestymään ja voimaan hyvin. On kyettävä viemään läpi erilaisia muutoksia, kohtaamaan ja ratkaisemaan myös haasteellisia tilanteita. Johtamisessa ja esihenkilötyössä voi kehittyä ja sitä voi opiskella monin eri tavoin. Meillä voi valita itselleen joko tutkintotavoitteisen koulutuksen polun, osallistua yksittäisiin, itseä kiinnostaviin päiviin tai voimme suunnitella kokonaan yrityskohtaisen räätälöidyn toteutuksen. 

Johtamisen haasteita ovat myös nopeasti muuttuvat tilanteet työvoiman tarpeessa. Henkilöstöä saatetaan joutua lomauttamaan tai irtisanomaan. Näihinkin tilanteisiin on olemassa erilaisia palveluja, joilla voidaan tukea sekä yrityksen tilannetta että henkilön uudelleentyöllistymistä. On kaikkien etu, että henkilöt löytävät uuden työpaikan, vaikka koulutuksen kautta ja yritykset pääsevät suuntaamaan toimintaansa eteenpäin.

Voimmeko olla avuksi?

Me Hyriassa olemme teitä varten. Autamme, suunnittelemme ja toteutamme yhteistyössä teidän kanssanne juuri tarpeisiinne sopivan osaamisen kehittämisen kokonaisuuden, pitkän tai lyhyen, laajan tai suppean, räätälöidyn tai valmiin, tutkinnon tai muun kokonaisuuden. Selvitämme myös, onko koulutukseen olemassa rahoitusta. Soita tai laita viestiä, niin aloitetaan yhteistyö.

Merja Putus, asiakkuuspäällikkö, 040 637 6019, merja.putus@hyria.fi