Rii­hi­mä­ki me­nes­tyi yri­tys­ky­se­lys­sä – Yri­tys­päät­tä­jät ar­vioi­vat kau­pun­kia en­sim­mäis­tä ker­taa

Yrityspäättäjien mielestä Riihimäen vahvuuksia ovat liikenteellinen sijainti ja yhteydet, kaupungin yrittäjämyönteisyys, kaupungin henkilöstön tavoitettavuus sekä yritystoimintaa tukeva kaavoitus. Näissä neljässä asiassa Riihimäki onnistui valtakunnallista keskiarvoa paremmin.

”Riihimäen sijainti kasvukäytävän varrella on kilpailuvalttimme, erityisesti kun siihen yhdistää vartin kaupungin kompaktin rakenteen”, Herpiö sanoo.

Kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­nen jat­kuu

Kehitettäväksi asioiksi yrityspäättäjät arvioivat kansainvälisen osaamisen ja työperäisen maahanmuuton edistämisen, keskustan kaupalliset palvelut ja yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön. Lisäksi kehitettävää nähtiin elinkeinoyhtiön kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tosin samaan aikaan yrityspäättäjät olivat erittäin valmiita suosittelemaan kaupungin elinkeinoyhtiötä Riihimäen Tilat ja Kehitystä (RTOY). RTOY sijoittui suositteluhalukkuudessa sarjassaan peräti kolmanneksi.

”Elinkeinoyhtiön tuloksissa oli jonkin verran ristiriitaisuutta. Kun otetaan huomioon, että yhtiö tekee Riihimäellä työtä pienillä resursseilla, ilman kaupungin rahoitusta, tulos on hyvä”, Herpiö toteaa.

Riihimäen kaupunki ja RTOY hyödyntävät tutkimusten tuloksia toiminnassaan.

“Kyselyssä esille nousseiden keskustan palveluiden kehittäminen jatkuu.  Lisäksi yrityspäättäjille suunnattua viestintää kehitetään”, Herpiö sanoo.

Kaupunki ja RTOY julkaisevat yhteistyössä uutiskirjettä yritystoiminnasta ja -palveluista sekä rakentamisesta ja kaavoituksesta kiinnostuneille. Kaupungin uutiskirjeistä on lisää tietoa verkkosivuilla.

Tie­toa tut­ki­muk­sen to­teu­tus­ta­vas­ta

Taloustutkimuksen tutkimuksen alle 40 000 asukkaan sarjassa parhaiten pärjäsivät Lieto, Kaarina ja Pirkkala. Isompien kaupunkien sarjassa parhaat arviot saivat Seinäjoki, Tampere ja Vaasa. Tutkimuksessa oli mukana 53 Suomen suurinta kuntaa ja kaupunkia. Valtakunnallisista tuloksista voi lukea lisää Taloustutkimuksen verkkosivuilta.

Kuntien imago -tutkimus kertoo, millaisia arvioita kunnat ja kaupungit saavat yrityksiltä ja yrityspäättäjiltä. Aiemmin tutkimuksessa on arvioitu yli 30 000 asukkaan kuntia ja kaupunkeja, tänä vuonna mukaan on otettu kaikki yli 20 000 kunnat ja kaupungit.

Taloustutkimuksen toteuttamaan tutkimukseen vastasi hieman yli 2 800 yrityspäättäjää. Tiedonkeruu on toteutettu puhelininformoituna verkkokyselynä lokakuussa 2023. Kuntakohtaiset vastaajamäärät eroavat toisistaan.

Taloustutkimus on toteuttanut Kuntien imago -tutkimusta vuosittain vuodesta 2010 alkaen.