Senioritalouden Smart Silver Lab käynnistyi Kanta-Hämeessä

Verkostomainen toiminta senioritalouden kasvun tueksi: Smart Silver Lab -toiminta on käynnistynyt Kanta-Hämeessä!

 

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy on mukana senioritalouden kasvua tukevassa BSR Interreg Osiris -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on edesauttaa älykkäiden ja ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittämistä Kanta-Hämeen alueella sekä samalla rohkaista yrityksiä innovoimaan lisää senioreille suunnattavia tuotteita ja palveluja.

Erityisesti ikäryhmästä 50–63-vuotiaat ovat runsaasti käyttäytymiseltään aktiivisia kuluttajia. Markkinatutkimusten mukaan seniorit ovat kiinnostuneita panostamaan ennen kaikkea ikäystävällisiin elinympäristöihin, hyvinvointiin, turvallisuuteen ja vapaa-aikaan.
Uusi tuote- ja palveluinnovaatioita saadaan synnytettyä tehokkaimmin hyvällä ja monialaisella yhteistyöllä, jossa mukana ovat: 1) liike-elämä 2) julkinen hallinto 3) koulutus-, tutkimus- ja tiedemaailma 4) asiakkaat ja loppukäyttäjät.

Tätä senioritalouden ekosysteemiä varten hankkeessa perustettiin maaliskuussa 2021 avoin johtoryhmä, Smart Silver Lab (SSL), jonka tavoitteena on välittää tietoa, osaamista ja näkemyksiä ekosysteemin sisällä ja ulkopuolella. Ryhmä on avoin ja elävä, ja sen toimintaan voi milloin tahansa liittyä uusia jäseniä mukaan.

Hankkeen päätyttyä Smart Silver Lab -toiminta jatkuu skaalautuvan digialustan avulla yhdistäen senioritalouden toimijoita ja Silver Labeja sekä Suomesta että Itämeren alueen muista maista. Hankkeessa kehitettävä alusta, Digital Silver Hub, on senioritalouden keskustelu- ja kohtaamisfoorumi sekä tietopankki, jossa kasvavan ekosysteemin toimijat voivat saada ja jakaa senioritalouteen liittyvää tietoa.

SSL-toiminta on nyt keväällä 2021 käynnistynyt Kanta-Hämeestä, mutta tulemme yhdistämään voimamme muiden senioritalouden vaikuttajaryhmien kanssa sekä luonnollisesti hankepartnereidemme Viron, Latvian, Liettuan, Venäjän ja Tanskan Smart Silver Labien kanssa. Jaamme tietoa yli rajojen ja sovellamme tietoa ja osaamistamme kehitystyöhön, joka lisää senioreiden hyvinvointia kaikilla alueilla.

Hankkeessa on nyt käynnistynyt Innovaatio-ohjelma, jonka avauspäivänä 15.4.2021 ohjelmaan hakeneet yritykset esittelevät älykkään ikäystävällisen asumisen ideansa ja innovaationsa toisilleen ja ohjelman vetäjille.

Päivässä esittäytyy myös valtakunnallinen yhteistyökumppanimme, Yrityskummit ry. Osiris -innovaatio-ohjelmassa tuotetaan tietoiskuja ja erittäin tasokkaita asiantuntijapuheenvuoroja, työpajoja, ja mentoroinnin sekä kontaktiverkostojen avulla tuetaan ohjelman yrityksiä.

Tulemme jakamaan innovaatiopäivistä koostettua tietoa some-kanavissamme:

LinkedIn

Facebook

Instagram

Innovaatio-ohjelma jatkuu toukokuun lopussa Kiihdyttämö-ohjelmana, jonka myötä kaikki hankkeen partnerimaat yhdistävät voimansa luoden yhteisen Itämeren kansainvälisen senioritalouden verkoston.

Lue BSR Interreg Osiris -hankkeesta lisää: https://www.osiris-smartsilvereconomy.eu/

Lisää tietoa antavat / mahdolliset lisäkysymykset:
Projektipäällikkö Leena Lemola, leena.lemola@kokolele.fi, 044 065 0062
Projektityöntekijä Hanna Hakala, hanna.asare@gmail.com, 040 722 7517

Hankkeen virallinen tiedote: 

Senioritalouden Smart Silver Lab on käynnistynyt Kanta-Hämeessä