Yrityksille ennätysmäärä tukea vihreisiin ratkaisuihin

EU tarjoaa monia kannustimia jäsenmailleen esimerkkeinä mm. kiertotalouteen siirtymiseen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja hiilen sitomiseen.

Lisäksi Euroopan unioni tukee monin tavoin vastuullisia sijoituksia ja innovaatioita maatalouden, ruoantuotantojärjestelmien, veden ja energian saralla.

Yrityksiä tuetaan vihreämpien ratkaisujen käyttöönotossa nyt enemmän kuin koskaan. Uudet ja uusiutuvat energianlähteet ja niihin liittyvät teknologiat ovat myös vahvassa nosteessa.

Rakennerahastoilla ja maaseuturahastolla tuetaan alueiden kehittämistä ja uudistamista myös vihreän siirtymän osalta. Kestävien ja puhtaiden ratkaisujen kehittämiseen on tarjolla avustuksia.

Varsinkin Horisontti Eurooppa -ohjelma tarjoaa paljon mahdollisuuksia bio- ja kiertotalous- sekä cleantech-alan toimijoille tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Asiasta tarkemmin ja linkki 7.10 pidettävään EU-rahoituspäivään.